Get Adobe Flash player

Основні програми, в рамках яких розподіляються стипендії для навчання наступінь магістра:

• Британські стипендії Чівнінг (Chevening Scholarships). Ці стипендії дають можливість отриматиступінь магістра або провести короткострокове наукове дослідження. ПрограмаChevening орієнтована на цілеспрямованих молодих професіоналів, потенційних лідерів, які бажають зробити свій особистий внесок в розвиток України.

• Програма дослідницьких стипендій для іноземних студентів (ORSAS). Стипендію строком на один рік надаються випускникам університетів для проведення дослідницької роботи. Форми заявки можна отримати в освітніх установах вищої школи (необхідно зв’язатися з університетом, де ви хотіли б вчитися). Для проведення наукових досліджень можна також звернутися за стипендією в наукові ради Сполученого Королівства, які фінансують дослідження в області гуманітарних і природничих наук. Міжнародні організації, такі як Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) та Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), також надають стипендії, в основному, студентам з країн, що розвиваються. Крім цього, велика кількість освітніх установ вищої школи надають власні стипендії.