Get Adobe Flash player

Програма «Erasmus Mundus» – це програма Європейського союзу зі співпраці у галузі вищої освіти. «Erasmus Mundus» передбачає близько 100 магістерських курсів найвищого академічного рівня, гранти для 5.000 студентів на проходження цих курсів. Програма надає також викладацькі та дослідницькі стипендії в Європі для понад 1.000 науковців з третіх країн та стільки ж стипендій для науковців ЄС. Крім того, «Erasmus Mundus» підтримає близько 100 партнерств між магістерськими курсами «Erasmus Mundus» та вищими навчальними закладами у третіх країнах.

Програму Еразмус названо на честь видатного голландського вченого XV століття, гуманіста і теолога Еразма Роттердамського, який багато мандрував Європою, навчався і працював у різних університетах. Після смерті, він залишив весь свій статок Базельському університету. Латинське слово «mundus» означає «світ» і відображає глобальну та міжкультурну орієнтацію програми. Одночасно, назва Erasmus є акронімом, що розшифровується як «Схема дії європейського співтовариства для підвищення мобільності студентів університетів» (англ. ErasmusEuropean Community Action Scheme for the Mobility of University Students).

Структурні частини програми включають конкурси, гранти, проекти (інструменти). У ряді інструментів можуть брати участь тільки громадяни та організації з країн, які називаються у термінології Erasmus + країнами програми (країни ЄС, Ісландія, Ліхтенштейн, Македонія, Норвегія, Туреччина). Інші інструменти передбачають участь представників країн-партнерів (всі інші країни).

Правила участі в Erasmus + відрізняються для різних країн-партнерів. На Україну поширюються правила, встановлені для регіону «Eastern Partnership countries» (Східного партнерства), який крім нашої країни включає також Азербайджан, Вірменію, Грузію, Молдову та Білорусь.

Напрямки роботи і можливості

Основною метою програми залишається розвиток молодіжної мобільності, сприяння сталому розвитку країн-партнерів у галузі вищої освіти, робота з молоддю, становлення європейського виміру у спорті (відповідно до плану роботи ЄС щодо спорту) та розповсюдження європейських цінностей у цілому. Головним засобом досягнення цієї мети в межах програми стає надання грантів для широкого кола дій і заходів у галузі освіти, підготовки кадрів, молоді та спорту.

Усі проекти програми реалізуються в межах п’яти напрямків:

  1. KA1 (Key Action 1) – Індивідуальна навчальна мобільність. У межах цього напрямку здійснюється підтримка обміну студентами, викладачами та адміністративним персоналом між університетами країн-членів програми і країн-партнерів програми, зокрема України.
  1. КА2 – Проекти співпраці (співпраця для інновацій і обміну передовим досвідом). Цей напрямок сформувався на базі колишньої самостійної програми Tempus. Він орієнтований на розвиток співпраці навчальних установ та інших організацій із країн-членів Erasmus+ й інших країн світу (країн-сусідів ЄС, країн-кандидатів і потенційних кандидатів, країн Латинської Америки, Азії, Африки, Карибського басейну та регіону Тихого океану). Заявки на проекти цього напрямку можуть подавати навчальні заклади та організації з усього світу.
  1. КА3 – Підтримка реформ у сфері вищої освіти. Напрямок орієнтований на модернізацію вищої освіти, Болонський процес, розвиток і впровадження інструментів прозорості освіти, сприяння міжнародному діалогу у сфері освітньої політики.
  2. Проекти Жана Моне. Програма Жана Моне – теж одна з тих, що увійшли до складу Erasmus+ у 2014 році. Її мета – сприяння поширенню у світі навчальних програм, присвячених Євросоюзу та євроінтеграційній тематиці. Гранти надаються навчальним закладам та іншим організаціям, які розробляють подібні навчальні програми та проводять обміни студентами в межах цієї тематики.
  1. Спорт. Підтримка проектів, пов’язаних із розвитком спорту та проведенням спортивних заходів.

Хто може брати участь

У проектах Erasmus+ можуть брати участь:

  • вищі навчальні заклади й інші організації освітньої галузі з країн Євросоюзу та інших країн, орієнтовані на підтримку розвитку сфери вищої освіти;
  • студенти, аспіранти, науковці та викладачі цих країн (опосередковано; як учасники проектів закладів та організацій, які отримали грант Erasmus+).

 

Детальна інформація на сайті:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm