Get Adobe Flash player

Горизонт 2020 – нова програма ЄС з досліджень та інноваційної діяльності. Вона триватиме з 2014 року до 2020 року з загальним бюджетом близько 70 млрд євро.

Програма Горизонт 2020 покликана об’єднати всі існуючі європейські ініціативи з досліджень та інновацій, які фінансуються через Рамкову програму з досліджень та інноваційного розвитку (РП), Рамкову програму конкурентоспроможності та інновацій (СІР) та Європейський інститут інновацій та технологій (ЕІТ).

Таким чином, поєднуючи три окремі програми відбувається об’єднання галузі досліджень та інновацій. В той же час Горизонт 2020 робить акцент на соціальних викликах та дає більший доступ для усіх компаній, університетів, інститутів у країнах ЄС та за його межами. Більше того, завдяки новим інструментам вона дає можливість малим та середнім підприємствам приймати участь у програмі. Горизонт 2020 є фінансовим інструментом впровадження Інноваційного союзу, ініціативи Європи 2020 з метою забезпечення конкурентоспроможності Європи та появи нових робочих місць.

Повинні виконуватися такі мінімальні умови:

a. Не менше трьох юридичних осіб повинні брати участь в проектах;

b. Кожна з таких трьох юридичних осіб повинна бути заснована в країні-учасниці ЄС або в асоційованій країні;

c. Жодні дві з трьох юридичних осіб не можуть бути засновані в одній і тій самій країні-учасниці ЄС або в асоційованій країні;

d. Усі три юридичні особи повинні бути незалежними одна від одної у визначенні Статті 7.

Такі учасники мають право на фінансування від ЄС

(a) будь-яка юридична особа, заснована в країні-учасниці ЄС або в асоційованій країні, або створена за законодавством ЄС;

(b) будь-яка міжнародна організація з участю ЄС;

(c) будь-яка юридична особа, заснована в третій країні, визначеній в робочій програмі.

Якщо у програмі бере участь міжнародна організація або юридична особа, заснована в третій країні, яка не відповідає зазначеним критеріям фінансування за параграфом 1, фінансування від ЄС може надаватись, за умови, що виконується, принаймні, одна з таких умов:

a. Участь такої організації або юридичної особи вважається необхідною для виконання акції ЄК або відповідного органу фінансування;

b. Таке фінансування забезпечується за двосторонньою науково-технічною угодою або будь-якою іншою домовленістю між ЄС та міжнародною організацією або, якщо мова йде про юридичні особи, засновані в третіх країнах, між ЄС та країною, в якій була заснована юридична особа.

Спільні конкурси заявок з третіми країнами або міжнародними організаціями

1. Спільні конкурси заявок з третіми країнами або науково-технічними організаціями та органами таких країн, або з міжнародними організаціями можуть запроваджуватись для спільного фінансування акцій. Пропозиції повинні оцінюватись та відбиратись за допомогою узгоджених між сторонами процедур спільного оцінювання та відбору.

2. Юридичні особи, які одержують фінансування від ЄС, повинні укласти угоду про фінансування з ЄС або відповідним органом фінансування. Угода про фінансування повинна містити опис роботи, яку повинні виконати учасники та юридичні особи з третіх країн, які беруть участь у програмі.

3. Юридичні особи, які одержують фінансування від ЄС, повинні укласти координаційну угоду з юридичними особами – учасниками програми, які одержують фінансування від відповідних третіх країн або міжнародних організацій.

Детальна інформація на сайті

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/