Get Adobe Flash player

Спільний україно-данський проект «Права людини та європейська демократія в контексті європеїзації української молоді»

Початок проекту було покладено в 2015 році, тоді ж було проведено і перший Міжнародний молодіжний літній україно-данський табір (19-26 серпня 2015 року) разом з Данським-Гельсінським Комітетом з прав людини. Координатором проекту від вищевказаного комітету на постійній основі виступає член комітету Анетт Сторгард, за допомогою якої і стало можливим виконання даного проекту. Загальними напрямками діяльності, розглянутими в межах табору 2015 та наступних проведених таборів стали демократія, права людини, різноманіття та європеїзація українського суспільства загалом та української молоді, зокрема.

Мета табору 2015:

 1. Залучення молоді України та Данії до активної співпраці в галузях спільного інтересу.
 2. Сприяння обміну студентським досвідом між студентами України та Данії через проведення академічних та культурно-виховних заходів.
 3. Організація та проведення програм та проектів, які сприяють розвитку здібностей молоді у соціально-гуманітарній та освітній сферах.
 4. Зміцнення зв’язків між студентами Західної і Східної Європи завдяки зустрічам з колегами з метою обговорення аспектів повсякденного життя, соціальних культур, традицій у обох країнах тощо.
 5. Удосконалення навичок володіння іноземною мовою.

Під час роботи табору було поставлено та виконано такі цілі:

 • залучити студентів ДВНЗ та молодь з Данії до активної співпраці;
 • залучити студентів, аспірантів та викладачів до європейської мобільності, інтеграції у європейський освітній простір;
 • зміцнити зв’язки між студентами з країн Західної та Східної Європи завдяки зустрічам з колегами, відкрито представивши аспекти повсякденного життя, соціальних культур, сімейних традиції у двох країнах;
 • сприяти обміну студентським досвідом між вихованцями ДВНЗ та молоддю з Данії – провести інтелектуальні круглі столи та тренінги, спортивні та творчі заняття;
 • популяризувати вивчення та вдосконалення англійської мови;
 • організувати та провести програми та проекти, які сприяли розвитку здібностей молоді у соціально-гуманітарній, громадській та освітній сферах.

Вже перший табір в ряді проведених таборів показав його доцільність та ефективність для студентів нашого університету. Учасники і з України, і з Данії були задоволені результатами табору та зацікавлені у продовженні співпраці.

Наступним етапом співпраці стало проведення Міжнародного студентського україно-датського табору «Права людини, демократичні принципи та постмодерністська європейська молодіжна культура» 2016 (21.08.2016 – 28.08.2016). Цього року до участі у таборі залучено було також студентів партнерських

навчальних закладів, а саме ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж імені А.Ю. Кримського».

Нижче подані наступні цілі Міжнародного студентського україно-датського табору «Права людини, демократичні принципи та постмодерністська європейська молодіжна культура» 2016:

 1. Залучення студентів ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», студентів партнерського ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж імені А.Ю. Кримського» та молоді з Данії до активної співпраці в галузях спільного інтересу;
 2. Вдосконалення знань української та данської молоді в галузі прав людини, демократичних принципів та постмодерністської європейської молодіжної культури;
 3. Організація та проведення робочих семінарів, круглих столів та майстер-класів, спрямованих на вивчення учасниками табору прав людини, демократичних принципів та постмодерністської європейської молодіжної культури;
 4. Сприяння обміну досвідом між студентами ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», студентами партнерського ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж імені А.Ю. Кримського» та молоддю з Данії через проведення спільних заходів і круглих столів, а також виконання інших видів діяльності, таких як спорт та прикладне мистецтво;
 5. Організація та проведення спільних молодіжних студентських програм та проектів, які сприяють розвитку здібностей молоді у соціально-гуманітарній, громадській та освітній сферах.
 6. Зміцнення зв’язків між студентами Східної та Західної Європи при зустрічі однолітків для показу аспектів щоденного життя, соціальних культур, сімейних традицій обох країн тощо.
 7. Співпраця щодо впровадження євроінтеграції та стратегії інтернаціоналізації в навчальний процес «ДВНЗ»;
 8. Розвиток та зміцнення навичок володіння англійською мовою.

Нами було досягнено наступні цілі:

 1. Студенти з України та Данії активно співпрацювали та вдосконалювали власні знання в галузі прав людини, демократичних принципів та постмодерністської європейської молодіжної культури;
 2. Кожною зі сторін було організовано та проведено серію круглих столів, робочих семінарів та майстер-класів, спрямованих на обопільне вивчення та/або вдосконалення вже набутих знань у галузі прав людини, демократичних принципів та постмодерністської європейської молодіжної культури;
 3. Відбувся обмін освітнім, суспільним та культурним досвідом між молоддю України та Данії через проведення спільних академічних та освітніх заходів;
 4. Продовжено співпрацю у сфері впровадження євроінтеграції та стратегії інтернаціоналізації в навчальний процес університету;
 5. Було налагоджено та зміцнено зв’язки між студентами з України та Данії з метою підтримання подальшого спілкування та обміну досвідом аспектів щоденного життя, соціальних культур, сімейних традицій обох країн тощо;
 6. Студенти університету змогли покращити рівень володіння іноземною мовою.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У 2017 році було продовжено діяльність проекту та створено Міжнародний студентський літній табір 2017 «Права людини, демократія, різноманіття та інтернаціоналізація українського суспільства», що переслідувало наступні цілі:

 • залучення студентів ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди», студентів партнерських навчальних закладів Данії та данської молоді, а також студентів магістрантів під керівництвом Стамбульського фонду науки і культури Туреччини до активної співпраці у сферах спільного інтересу;
 • отримання нових знань у сферах прав людини, демократії, різноманітності, інтернаціоналізації;
 • сприяння обміну досвідом між студентами ДВНЗ ««Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди», студентами партнерських навчальних закладів та молоддю Данії і студентами магістрантами з Туреччини шляхом організації спільної інтелектуальної діяльності, конференцій, круглих столів, психологічних тренінгів та майстер-класів, а також інших видів діяльності та дозвілля;
 • зміцнення зв’язків між студентами Східної та Західної Європи шляхом спільної діяльності в галузі науки і культури, обміну досвідом у повсякденному житті;
 • сприяння процесам євроінтеграції та інтернаціоналізації ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»;
 • розвиток та вдосконалення українськими студентами навичок спілкування англійською мовою;
 • кроскультурний обмін між данськими, турецькими та українськими учасниками табору, отримання українськими студентами нових знань про Данію і Туреччину.

Проект Міжнародного студентського літнього табору 2017 був успішним, програма табору була насиченою та різноманітною.

В результаті реалізації програми міжнародного літнього табору були досягнуті такі результати:

 • обмін між учасниками суспільно значущим досвідом в сфері громадського життя з проблем демократії та прав людини, інтернаціоналізації, культурного розмаїття;
 • розвиток і покращення українськими студентами мовленнєвих та кроскультурних компетенцій;
 • формування учасниками навичок із розробки соціально значущих освітніх проектів, спрямованих на демократизацію суспільства;
 • розвиток вімння логічно аргументувати та висловлювати власну думку із актуальних питань;
 • отримання українськими учасниками під час робочих семінарів, круглих столів нових знань про Європу:
 • стан демократії,
 • освіти,
 • культури в країнах Західної Європи;
 • створення міжнародної україно-данської студентської громадської організації NGO DUSO (Nongovernmental Organization Danish-Ukrainian Student Organization), мета якої – започаткування платформи для рівноправних культурних та академічних обмінів між українськими та данськими студентами вищої школи.

Окрім того, психологічні тренінги допомогли учасникам краще зрозуміти основи і принципи європейської демократії. Кожен учасник мав можливість побудувати власну картину демократії за допомогою карток із зображеннями, фотографій, пісочної терапії, а в процесі мистецьких майстер-класів гостям було презентовано українську культуру, національні традиції України. Данські учасники могли на практиці познайомитися із символами та атрибутами українською державності, самостійно виготовляючи браслети зі стрічок в кольорах державного прапору України, а також створити власну ляльку-мотанку.

Головним досягненням Міжнародного студентського літнього табору 2017 стало проведення перших Генеральних зборів міжнародної студентської громадської організації DUSO, під час яких учасники підписали кодекс правил участі в студентській організації та обрали лідерів від української і данської сторін шляхом голосування; узгодили цілі та план роботи на поточний рік.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект триває, і вже розпочато відбір учасників Міжнародного літнього студентського табору 2018! До участі запрошують студенти університету, які володіють англійською мовою (на розмовному рівні) та готові до отримання нових знань та вражень. Для попередньої реєстрації зацікавленим необхідно подати заявку на участь на електронну пошту відділу internationalphdpu@gmail.com. В заявці вказати наступну інформацію: ПІП, факультет, спеціальність, курс, група, рівень володіння англійською мовою. До заявки додати мотиваційний лист “Чому я хочу взяти участь у Міжнародному літньому студентському таборі?”