Get Adobe Flash player

Тези по презентації на тему «Стратегія інтернаціоналізації»

представленої для співробітників та студентів

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»

головою відділу стратегій та міжнародного маркетингу університету Гарика Массарика пані Віолетою Осуховою.

Університет імені Г. Массарика посів 1 місце премії ЕАІЕ за Інновації в інтернаціоналізації вищої освіти. Досягнути такого успіху допомогло чітке бачення, розуміння та чіткий вимір цієї стратегії. Остання стратегія інтернаціоналізації була прийнята в університеті у 2015 році і буде реалізуватись до 2020 року ( офіційно це вже 3 стратегія університету). А у 2010 році було вперше введено коефіцієнт вимірювання роботи стратегії.

На базі університету діє центр міжнародного співробітництва, який є автономним підрозділом, що виступає посередником між ректоратом та факультетами. Це дає гнучкість у плануванні роботи цієї стратегії та вирішенні різних проблем, які виникають під час реалізації цієї чи іншої стратегії. Інтернаціоналізація є дуже важливим процесом розвитку університету. Вона дає змогу підвищити кваліфікованість та розширює можливість закладу на міжнародному рівні.

У загальному інтернаціоналізація – це багатосторонній процес планування, проектування та імплементації змісту, продуктів чи послуг, так щоб користувачі з різних регіонів, з різного мовного та культурного середовища могли без зайвих зусиль застосувати та адаптувати під себе готовий продукт. Ця стратегія враховує багато аспектів її реалізації такі як, бюджет, оформлення віз, політична ситуація, академічне середовище, маркетинг. Як йшлося вище, підготовка «продукту», який зможе адаптуватись в різних країнах і широко застосовуватись іншими і є основною ціллю цієї стратегії. Тому, як що взяти за приклад студентський обмін, то для закордонних студентів кожна навчальна програма повинна бути акредитована англійською мовою. Також, варто брати до уваги підготовку всіх працівників університету і навіть консьєржів в гуртожитку. Вони повинні знати англійську мову для того, щоб перебування іноземних студентів було комфортним та принесло свої позитивні результати в освітньому та науковому просторі, а також і у фінансовому.

Сучасному світові потрібні нові спеціалісти з міжнародним досвідом, тому ця стратегія допомагає «виховати» конкурентно спроможних фахівців, яких можна назвати «продуктом» цієї стратегії. Це, також, стосується і студентів з закордону, завдяки інтернаціоналізації університет може виховати  своєрідних «послів», які зможуть розповсюдити інформацію про якість та користь освіти, тієї країни, в якій вони навчались. Тобто, це своєрідне розширення кордонів університету.

Під час роботи цієї стратегії важливо враховувати не лише керівництво університету, а й інші підрозділи та центри. Тільки їх взаємна і гармонійна робота може бути успішною.

Основними цілями інтернаціоналізації для студентів є підвищення міжнародної компетентності та покращення цієї компетенції у рамках між культурного розуміння. Також, наявність стратегії інтернаціоналізації є перевагою в участі  у різних проектах, таких як ERASMUS+, однією з умов участі якого є пункт, що навчальний заклад повинен вказувати про свою стратегію інтернаціоналізації.

Успішною стратегія може бути тільки за умови спільної роботи абсолютно всіх підрозділів університету.

Перед початком планування стратегії інтернаціоналізації потрібно визначитись з відповідями на всі питання, які виникають під час роботи. Визначити, що працівники університету розуміють під терміном «інтернаціоналізація» та які результати вони від неї очікують. Створити робочу групу з координації стратегії та залучити таких людей, які дійсно будуть зацікавлені в цьому. Візуально потрібно представляти план розвитку стратегії на 5 років врперед, що потрібно мати на меті та можливості, які є на даний час, взятии до уваги навчальний процесс та позиції, які може надати університет.

Початок планування стратегії повинен починатись з визначення для чого потрібна саме ця стратегія. Далі потрібно заручитись повною та активною підтримкою керівництва та налагодити якомога ефективніші комунікаційні канали. Зосередити свою увагу потрібно на академічних зусиллях якими може забезпечити університет. Обговорити бюджет, прорахувати всі можливі затрати на період реалізації стратегії. Створити умови для того, щоб кожен міг долучитись до процессу зі своєю ідеєю. Забезпечити поширення інформації та показати, які переваги можна винести від цієї стратегії. Опис стратегії повинен містити один загальний документ.

Важливим є інтернаціоналізація навчальних программ, тобто читання лекціних курсів англійською мовою, що забезпечить збільшення відсотку іноземних студентів. Для цього потрібно залучати більше закордонних педагогів та дослідників. Що стосується співробітників університету, то їх кваліфікацію можна підвищити за допомогою стажувань, робочих перебувань закордонном та ін.. Також, особливу увагу слід приділяти рекламуванню різних нових ідей, винаходів, проектів в закордонних освітніх закладах. Одним з головних кроків успішної стратегії є забезпечення мобільності студентів та зарахування кредитів за період навчання закордонном. Важливим є пошук найвигідніших фінансових затрат. Наприклад, скалдання договору чи угоди про те, що при обміні студент оплачує проживання та харчування у своїй країні.

Пріорітетним напрямком у розвитку стратегії є стратегічне партнерство з кількома найкращими закордонними закладами та підтримка тісних зв’язків з ними. Також, потрібно забезпечити активнее поширення інформації, щоб кожен зміг знайти щось цікаве та нове для себе. Показати переваги цієї стратегії та дати випробувати її на собі.

Одним з нйважливіших кроків процессу планувння стратегії інтернаціоналізації є моніторинг ринку праці та визначення галузей, які потребують нових фахівців. Це допоможе визначитись з основними цілями та напрямами стратегії, тому що стратегія передбачає навчання студентів «під замовлення», так як вони є адаптованими до різних видів середовищ, що підвищує шанси на забезпечення роботою.

Отже, для реалізації стратегії інтернаціоналізації потрібно враховувати всі найменші деталі. Намагатись дотримуватись основних цілей та формулювати їх чітко та доступно. І головне, бути оригінальним та не копіювати ідеї інших.

Презентація на тему «Гарантія якості»

Гарантія якості – це своєрідний процесс, який показує чи відповідає кінцевий «продукт» очікуванням замовників. Тобто, це принцип, який гарантує, що навчальний заклад надає тільки найкращі послуги та «продукти». Таким «продуктом» виступають студенти університету. Забезпечити високу якість можна за допомогою участі в різних программах мобільності студентів, за рахунок чого вони отримують новий досвід.

Для вимірювання якості потрібно встановити своєрідні індикатори продуктивності, які у свою чергу відповідають певним критреріям. Ці критерії повинні гарантувати, що поставлених цілей вдасться досягти в рамках певного часу.

Планування якості повинне починатись з взначення цілей, які будуть відповідати баченню проблеми, встановити критерії, які можливо реально досягти, та встановити індикатори продуктивності, що принесуть очікувані результати.

Інструментами для вимірювання якості є анкети, контрольні візити та аудити. Важливо отримувати звіти від студентів про участь у різних проектах чи програмах. Це забезпечить інформацією про те, чи досягнуті цілі, які ставляться на початку роботи. Забезпечити якість мобільності можна правильним та ретельним відбором студентів та вибором потенційних партенірв.

Важливим є отримання звітів від студентів, які прийняли участь у якійсь програмі чи проекті. За допомогою цього збільшується шанс більш точно виміряти результати роботи як над проектом, так, наприклад, і над стратегією інтернаціоналізації.

Якщо мова йде про навчання за кордоном, то студент повинен надати спеціальні довідки про те, що він дійсно прибув до місця навчання, отримав певні кредити. Якщо поїздка триває більше 14 дніві студент отримує мінімум 20 кредитів, то університет зобов’язується зарахувати ці кредити.

Абсолютно всі звіти є у вільному доступі on-line  для всіх на сайті університету, що збільшує процент зацікавленості та інформативності про різні види діяльності університету.

Презентація на тему «Як підготувати європейський освітній проект»

Перед плануванням проекту важливо визначити чи варто взагалі братись за проект, тобто що переважає: витрати чи вигоди.

Проект повинен мати визначений початок та кінець, мати якусь унікальну ціль та завдання, визначений бюджет та робочу групу. Варто звертати увагу на часові обмеження, адже для участі у проекті потрібно пройти різні етапи підготовки, на які відведено окремий визначений час. Особливу увагу потрібно приділити масштабу у та обсягу коштів.

Проект має 3 фази підготовки, це:

  1. Планування ( цей пункт включає в себе ідею, план та команду проекту, тобто вибір партнерів та членів робочої групи, розподіл обов’язків та визначення бюджету);
  2. Реалізація проекту;
  3. Оцінка.

Після того як ідея проекту затверджена потрібно знайти фінансові та технічні ресурси для реалізації. Одним із джерел фінансування може виступити міністерство, але цих ресурсів може бути замало. Потрібно шукати всі можливі способи фінансування. І таких джерел може бути багато. Наприклад, грантова програма або кошти надані в дар. У першому випадку звітність по витраченню бюджету досить суворо контролюється. І часто витрачається час для звітності, а не над роботою проекту. Тому потрібно знайти оптимальне джерело фінансування.

Важливо знати, що для написання проектів потрібно детально ознайомитись з правилами і чітко слідувати їм.

Також, потрібно порівнювати свої та партнерські пріоритети, якщо вони не співпадають – потрібно їх змінити або знайти ту програму, яка буде відповідати саме пріоритетам університету.

Першим кроком у написанні проекту є визначення його основної думки, для чого він потрібний, що він допоможе змінити та досягти, а також повинна бути необхідність у проекті, тобто потрібно розглядати якусь актуальну і вагому проблематику. Виходячи з цього потрібно визначити причини, результати, об’єм та вплив вибраної проблеми. Для написання проекту корисним є робота у так званому QUAD chart. Це своєрідна таблиця, заповнивши яку, можна визначити прогалини, які виникли в ході розробки проекту. Основні пункти цієї таблиці такі:

  1. Назва;
  2. Цілі / Причини;
  3. Для кого цей проект;
  4. Бажані результати;
  5. Вимір успіху проекту;

Обираючи назву проекту потрібно уникати звучних фраз. Назва повинна відображати різницю даного проекту від інших та вказувати на проблему, а не її вирішення. Найважливіші слова повинні бути на початку. Також, краще підбирати назву проекту таку, щоб її акронім складався в якесь цікаве слово.

 Для визначення цілей проекту потрібно вивчати цільові групи чи країни, читати різні публікації та документи, що допоможе знайти основні проблеми, які дійсно потребують вирішення.

Важливим є визначення для кого саме потрібний цей проект. Кого можна включити в роботу і на кого вплинути. Тобто, потрібно проаналізувати весь склад команди, яка працює над проектом. Також, потрібно знати де шукати партнерів для проекту. Дуже часто на сторінці надавача гранту є спеціальний розділ, де вказуються всі установи та організації, які також шукають собі партнерів. Одним з варіантів є звернення до посольства з проханням рекомендації того чи іншого партнера.

Результати проекту  повинні бути чітко визначеними та описаними. Для цього потрібно конкретно визначати обов’язки та часові рамки для кожного, хто працює над проектом.

Для визначення бюджету потрібно чітко усвідомлювати, що ці кошти це не те, що ми хочемо, а те скільки саме коштує проект. Потрібно діяти згідно інструкції надавача, просити стільки, скільки необхідно, щоб виконати всю заплановану роботу. Краще розписати бюджет на весь період проекту, але враховувати інфляцію, зміну курсу валют. Для цього краще мати менеджера, який буде займатись виключно розподілом коштів.

Важливим кроком у роботі над проектом є його реклама. Вона повинна стартувати саме тоді, коли розпочинається робота над написанням проекту. Але перед цим, потрібно чітко визначити чи вистачає ресурсів і можливостей для її старту.

Також, потрібно описати вимір успіху проекту. Це включає в себе опис використання коштів, допоможе визначити для себе чи проект досяг поставлених цілей  і наскільки ефективними були дії при досягненні поставлених цілей.

Однією з найбільших проблем проектів це їх стійкість. Кожна започаткована справа повинна продовжуватись після закінчення проекту. Для цього потрібно, щоб проект був реалістичним, конкретним.

Після написання проекту настає час його подання. Перед цим краще дати його прочитати комусь із знайомих, хто не задіяний у проекті. Це допоможе зрозуміти чи зрозумілий даний проект для оточуючих, адже якщо ні, то і судді з вибіркової комісії не зможуть зрозуміти його суті та не затвердять його до реалізації. Тому, важливо знати, що проект повинен бути написаний простими реченнями, з помірним використанням технічних термінів, акр оніми повинні бути розшифровані, абзаци мають бути логічно зв’язаними. Особливу увагу слід звертати на правопис та орфографію. Переглядаючи проект востаннє потрібно перевірити чи дотримані всі вимоги для написання проекту.

Для того, щоб все пройшло успішно потрібно враховувати різні чинники, які можуть завадити, наприклад, проблеми з підключенням до інтренету. Тому важливо мати резервний час, для зміни чи додавання інформації та враховував різницю в часових поясах, тримати на зв’язку мінімум 2 контактні особи від партнерів. Це допоможе уникнути неприємностей.

Презентація стратегії інтернаціоналізації університету імні Гарика Массарика.

UKR_internationalization adn strategic planning_2015

ukr_ects-and-course-credit-recognition-at-masaryk-university

ukr_international-marketing_2015

ukr_joint-programs_general

ukr_project-writing

ukr_qa_introduction