Get Adobe Flash player
 • Співробітництво з зарубіжними інституціями, які сприяють в організації студентських стажувань, а так само стажувань для молодих фахівців у різних сферах з такими цілями:
 • Співпраця з зарубіжними навчальними закладами, фондами, асоціаціями та іншими установами.
 • Співпраця з міжнародними громадськими студентськими, молодіжними та волонтерськими організаціями.
 • Участь у міжнародних конференціях, форумах, семінарах і круглих столах.
 • Організація прийому іноземних делегацій, фахівців, студентів та волонтерів.
 • Виконання протокольних, організаційних і представницьких функцій під час прийому іноземних гостей і делегацій.
 • Зміцнення міжнародного співробітництва університету в освітній, науковій, культурній і спортивній сферах.
 • ознайомлення з різними країнами та отримання нового досвіду в культурній, освітній та других сферах.
 • мовна практика (поліпшення знань іноземних мов);
 • культурне збагачення завдяки контакту з студентами-стажерами з різних країн;
 • отримання досвіду та навичок практичної підготовки студентів і молодих фахівців, що дозволить їм стати висококласними професіоналами з реальним практичним європейським ( американським, канадським, китайським та ін) досвідом і допоможе легко інтегруватися в професійну діяльність після завершення Вузу;
 • Запрошення до співпраці вчених, дослідників, викладачів, лекторів з ВНЗ інших країн.
 • Налагодження та підтримка зв’язків з представництвами інших держав.
 • Координація роботи факультетів, кафедр та інших структурних підрозділів університету з метою розвитку міжнародних стосунків із закордонними партнерами.
 • Облік грантових заявок та проектів, які виконуються на факультетах та у структурних підрозділах в університеті, а також їх моніторинг і контроль виконання
 •  Організація дозвілля, культурних і спортивних програм для іноземних делегацій
 • Інформування структурних підрозділів університету про міжнародні програми, конференції, круглі столи, виставки, олімпіади, конкурси та інші міжнародні заходи.
 • Сприяння в організації та проведенні міжнародних конференцій та інших міжнародних подій в університеті.
 • Моніторинг і обробка інформації про міжнародні конференції, програми, фони і асоціації.
 • Інформування студентів, викладачів і науковців університету через сайт відділу і особисті зустрічі.
 • Організація мовної практики студентів за кордоном за допомогою програм міжнародного культурного обміну, програм стажувань, волонтерських та інших програм.
 • Розробка та виконання міжнародних договорів.
 • Впровадження міжнародних студентських посвідчень ISIC (International Student Identity Card) – для студентів, і ITIC (International Teacher Identity Card) для викладачів.
 • Узагальнення та надання звітності щодо результатів міжнародної діяльності університету