Get Adobe Flash player

logo_en

За підтримки чеської організації Czech Development Agency та Association for International Affairs та завдяки активній співпраці з координатором освітніх проектів празької Асоціації міжнародних справ Зденкою Вагнеровою наш університет започаткував та розвиває активну співпрацю у галузі спільних інтересів з чеськими університетами. На базі нашого ВНЗ проходять 2 спільні україно-чеські проекти, які впровадженні для європеїзації нашої системи навчання та розвитку стратегії інтернаціоналізації навчального процесу ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Одним з цим проектів постає проект під назвою «Передача європейського досвіду у сферах освітнього менеджменту, міжнародної співпраці з Переяслав – Хмельницьким ДПУ імені Григорія Сковороди», який проводився спільно з Центром шкільного менеджменту педагогічного факультету Карлового університету, м. Прага. На меті проекту: підвищення якості навчання і функціонування ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди» посередництвом передачі чеського досвіду; підготовка і впровадження нового курсу шкільного менеджменту для ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди»; сприяння включення університету до участі в міжнародних мобільних програмах.

В межах проекту проводились наступні заходи:

 • робочі семінари з питань управління навчальними закладами та менеджменту в освіті для студентів та професорсько-викладацького складу ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» спрямовані на обмін з українськими учасниками чеським досвідом у сфері менеджменту в освіті та сприяння його використання у навчанні майбутніх спеціалістів-управлінців. Дані заходи було проведено представниками Центру шкільного менеджменту педагогічного факультету Карлового університету, професорами Вацлавом Трояном та Іржі Трундою, а також Зденкою Вагнеровою – координатором освітніх проектів празької Асоціації міжнародних справ;
 • робочі зустрічі між чеськими експертами (професорами Вацлавом Трояном та Іржі Трундою) та представниками ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» з метою обговорення та напрацювання матеріалів для впровадження нової спеціалізації «Управління та адміністрування»;
 • круглий стіл з питань управління навчальними закладами, учасниками якого були керівники навчальних закладів міста Переяслав-Хмельницький та Переяслав-Хмельницького району, проведений представниками Центру шкільного менеджменту педагогічного факультету Карлового університету, професорами Вацлавом Трояном та Іржі Трундою;
 • освітні поїздки представників ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» до університету імені Г. Масарика з метою перейняття досвіду чеських ВНЗ у області міжнародної співпраці. На матеріалах та досвіді, отриманих під час поїздок, на базі нашого ВНЗ впроваджено власну стратегію інтернаціоналізації;
 • робочі семінари з питань стипендіальних програм для студентів й викладачів ВНЗ та можливостей співпраці тa пропозиції проектів для України, проведені головою відділу стратегій та міжнародного маркетингу університету імені Г. Масарика Віолетою Осуховою;
 • створено експериментальну та контрольну групи студентів (спеціальності «Початкова освіта») та викладачів університету (кафедра педагогіки, теорії і методики початкової освіти) на базі яких проводився експеримент. Для експериментальних груп представниками Центру шкільного менеджменту педагогічного факультету Карлового університету, професорами Вацлавом Трояном та Іржі Трундою було проведено серію лекцій та семінарів з питань управління закладами освіти та менеджменту в освіті. Під час проведених заходів групам було передано достатньо матеріалу та досвіду, що сприяло успішному засвоєнню нових знань та високим, якісним показникам, які вони продемонстрували при оцінці отриманих результатів.

Результатами проекту стало наступне:

 • розроблено навчальну програму зі спеціалізації «Менеджмент»  напряму підготовки «Управління та адміністрування», побудовану з урахуванням чеського досвіду у сфері управління навчальними закладами;
 • розроблено комплекс навчально-методичних матеріалів для ефективної реалізації освітньо-професійної програми з спеціалізації «Менеджмент» напряму підготовки «Управління та адміністрування;
 • упроваджено додаткову спеціалізацію «Менеджмент» з\ напряму підготовки «Управління та адміністрування» на педагогічному факультеті університету для студентів педагогічних спеціальностей освітнього рівня «бакалавр»;
 • надано можливість студентам спеціальності «Початкова освіта» освітнього рівня «магістр» отримати додаткову спеціалізацію «Менеджмент»  напряму підготовки «Управління та адміністрування»;
 • напрацьовано матеріали для подальшого ліцензування спеціалізації «Менеджмент» із напряму підготовки «Управління та адміністрування» освітнього рівня «бакалавр»;
 • заплановано ліцензування нової спеціальності «Управління та адміністрування» освітнього рівня «магістр»;
 • напрацьовано матеріали для видання професорами Карлового університету Вацлавом Трояном та Іржі Трундою підручника «Управління школою в суспільстві знань», де зібрано прогресивний чеський досвід з питань менеджменту в освіті, який буде використано при навчанні майбутніх управлінців спеціальності «Управління та адміністрування» освітнього рівня «магістр».

Завдяки семінарам, проведеним головою відділу стратегій та міжнародного маркетингу університету імені Г. Масарика Віолетою Осуховою («Можливості стипендійних програм» та «Можливості співпраці та пропозиції проектів для України») та рекомендаціям, наданим нею на семінарах:

 • подано 4 проекти напряму програми Еразмус+ Жан Моне (викладачами кафедри практичної психології; викладачами кафедри педагогіки, теорії і методики початкової освіти; викладачами кафедри мистецьких дисциплін; викладачами фінансово-гуманітарного факультету);
 • налагоджено зв’язки та співпрацю з Стамбульським фондом науки і освіти (The Istanbul Foundation for Science and Culture) у зв’язку з чим вже цього року 5 студентів університету отримали змогу взяти участь у освітній поїдці до Турції з метою набуття знань про освіту та культуру країни;
 • спільно з Вінницьким соціально-економічним інститутом започатковано новий проект програми Еразмус+ напряму КА2. Розвиток потенціалу вищої освіти у сфері інклюзивної освіти;
 • фахівцями з міжнародних відносин на основі отриманих матеріалів розроблено власні презентації програми Еразмус+ загалом, напрямку програми Жан Моне та актуальних грантових пропозицій для студентського та професорсько-викладацького складу ВНЗ.

Проект «Передача європейського досвіду у сферах освітнього менеджменту, міжнародної співпраці з Переяслав–Хмельницьким ДПУ імені Григорія Сковороди» став для нашого ВНЗ тією точкою, яка допомогла нам у становленні університету на міжнародній освітній арені та підвищенні рівня якості отримуваних студентами знань.

Наступний проект, який розпочався нещодавно між ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» та університетом ім. Г. Масарика, стосується інклюзивної освіти. На меті впровадження даного проекту постає обмін досвідом між українськими та чеськими експертами у сфері інклюзивної освіти для поглиблення знань в даній галузі та підготовки спеціалістів даного профілю абсолютно нового покоління, здатних підготувати нове покоління українців. Представники кафедри спеціальної педагогіки університету ім. Г. Масарика Ленка Гулова та Маркета Седлакова вже відвідували наш ВНЗ та провели робочий семінар для викладачів та студентів педагогічного факультету «Інклюзивна освіта», який включав в себе передачу досвіду чеських педагогів із інклюзивної освіти та спрямовував українських учасників на детальніше вирішення проблеми. В межах проекту заплановано проведення експерименту, з метою якого створюється 2 експериментальних та 2 контрольних групи. Експериментальні групи складатимуть студенти 2 курсу спеціальності «Практична психологія» та викладачі кафедри практичної психології. Для даних груп будуть проводитись спеціалізовані лекції та семінари представниками кафедри спеціальної педагогіки університету ім. Г. Масарика Ленкою Гуловою та Маркетою Седлаковою, метою яких виступає передача досвіду чеських педагогів роботи з особливими дітьми. За результатами проведеного дослідження буде виявлено ефективність проведеної роботи та визначено подальші цілі проекту.

В межах проекту вже відбулось дві зустрічі, на меті яких стоїть проведення семінарів для студентів та викладачів університету за наступними темами: «Інклюзивна освіта» (28.10.2016 – 29.10.2017); «Інклюзія сьогодні – учні з особливими потребами у навчанні», «Нові ролі та професії у школі», «Представлення конкретного досвіду» (30.03.2017); «На шляху до інклюзії» (12.10.2017); «На шляху до інклюзії. Ефективні методи роботи в інклюзивній освіті» (25.04.2018).

Співпраця з чеськими ВНЗ та Czech Development Agency та Association for International Affairs відкриває перед нами нові горизонти для розвитку та напрацювання освітнього потенціалу. Окрему подяку хотілось би висловити координатору освітніх проектів празької Асоціації міжнародних справ Зденці Вагнеровій, завдяки її допомозі та підтримці нам вдалось організувати такі великомасштабні проекти.

Нижче знаходяться презентації, які підготували фахівці з міжнародних відносин університету завдяки допомозі та на матеріалах презентацій голови відділу стратегій та міжнародного маркетингу університету імені Г. Масарика Віолети Осухової.

Erasmus+ – Презентація програми Еразмус+

JEAN MONNET – Детальна презентація напряму Жан Моне

Гранти пропозиції – Актуальні грантові пропозиції для студентів та викладачів ВНЗ.

З електронною версією навчального посібника «Директор школи – нові виклики та можливості» за редакції чеських та українських експертів в галузі менеджменту в освіті Вацлава Трояна, Каміл Бржіза, Їржі Трунди, Євгенії Бачинської, Віктора Громового, Олександра Ковтуна, Віри Рогової, Галини Усатенко можна ознайомитись за посиланням Директор школи – нові виклики і можливості.