Get Adobe Flash player

 

№ з/п Тема

конференції

 

Вищий навчальний заклад (установа), відповідальний за проведення, адреса, телефон, е-mail Місто

та термін

проведення

Кількість учасників Міністерства, відомства або установи, що є співорганізаторами заходу
1 2 3 4 5 6
І. Міжнародні конференції
1.1 Інноваційні технології в дошкільній освіті

 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»,

Київська обл.,

м. Переяслав-Хмельницький,

вул. Сухомлинського, 30,

тел. (04567) 5-46-44

phdpu.edu@gmail.com

м. Переяслав-Хмельницький, 28–29 березня 2018 р. 180 Міністерство освіти і науки України

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Могильовський державний університет імені А. О. Кулешова

1.2 XV Міжнародна науково-практична конференція

«Актуальні проблеми і перспективи розвитку фізичного виховання спорту і туристсько-краєзнавчої роботи в закладах освіти»

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»,

Київська обл.,

м. Переяслав-Хмельницький,

вул. Сухомлинського, 30,

тел. (04567) 5-46-44

phdpu.edu@gmail.com

м. Переяслав-Хмельницький,

12-13 квітня

2018 року

90 Міністерство освіти і науки України, Український філіал міжнародної академії дитячо-юнацького туризму і краєзнавства, Асоціація навчальних закладів України туристського і готельного профілю, Газета «Краєзнавство. Географія. Туризм»
1.3. ХI Міжнародна науково-практична конференція «Умови економічного зростання в країнах з ринковою економікою ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»,

Київська обл.,

м. Переяслав-Хмельницький,

вул. Сухомлинського, 30,

тел. (04567) 5-46-44, 5-66-71

phdpu.edu@gmail.com

м. Переяслав-Хмельницький,

26-27 квітня

2018 року

280 Міністерство освіти і науки України,

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»Університет національного і світового господарства

(Софія, Болгарія)

ДНУ «Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки Республіки Білорусь»(Республіка Білорусь, Мінськ)Вітебський державний технологічний університет (Республіка Білорусь, Вітебськ)

Університет імені Миколи Коперника,

(Польща, Торунь)

Інститут економіки Тбіліського державного університету

ім. Іване Джавахишвіли

(Тбілісі, Грузія)

Литовський державний едукологічний університет

(Литва, Вільнюс)

Білоруський державний економічний університет (Республіка Білорусь, Мінськ)

Даугавпілський університет (Латвія, Даугавпілс)

1.4. Міжнародна науково-практична конференція

«Етнічні та етнополітичні виклики в умовах глобалізації»

 

 

 

 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»,

Київська обл.,

м. Переяслав-Хмельницький,

вул. Сухомлинського, 30,

тел. (04567) 5-46-44,

phdpu.edu@gmail.com

м.Переяслав-Хмельницький, 25 травня 2018 р.

 

 

 

 

 

 

150 Міністерство освіти і науки України,

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України,

Інститут історії України НАН України, ГО «Асоціація професіоналів з національної безпеки».

 

1.5. Теоретична і дидактична філологія: надбання, проблеми, перспективи розвитку ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», філологічний факультет, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, 08401 (ovsienkol@gmail.com – Овсієнко Людмила Миколаївна – модератор конференції,

тел. 066 641 73 61)

м.Переяслав-Хмельницький, 4-5 жовтня, 2018 р

 

150 Міністерство світи і науки України,

Національна академія педагогічних наук України,

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет

імені Григорія Сковороди»

філологічний факультет

Брестський державний університет імені О.С. Пушкіна (Білорусь)

Євразійський національний університет імені Л.М. Гумільова (Казахстан)

Молдавський державний університет (Молдова)

Західночеський університет (Чехія)

Університет Магдебург-Стендаль (Німеччина)

1.6. Психолінгвістика в сучасному світі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Київська обл.,

м. Переяслав-Хмельницький,

вул. Сухомлинського, 30,

тел. (04567) 5-46-44

phdpu.edu@gmail.com

м. Переяслав-Хмельницький, 25–26 жовтня 2018 150 Міністерство освіти і науки України

Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Інститут мовознавства РАН, Ризька Академія педагогіки і управління освітою, Українська асоціація психолінгвістів

ІІ. Інтернет-конференції
2.1. Зміст і технології навчання у професійній освіті

 

Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

кафедра педагогіки,

вул.Сухомлинського,30,

м.Переяслав-Хмельницький, Київська область, 08401.

тел. (04567) 5-46-44, 5-66-71

phdpu.edu@gmail.com

м. Переяслав-Хмельницький,

18 січня

2018 р.

 

50 Міністерство освіти і науки України, Відділення загальної середньої освіти НАПН України, Інститут педагогіки НАПН України, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О.Сухомлинського, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.
2.2. V Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція : «Сучасна українська освіта: стратегії та технології навчання молоді і дорослих»

 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» вул. Сухомлинського, 30, м. Переяслав-Хмельницький, Київська область, 08401

тел..(04567) 5-87-92

phdpu_pedagogika206@ukr.net

м. Переяслав-Хмельницький,

27 лютого

2018 року

95 Міністерство освіти і науки України;  Universitatea Pedagogica de Stat «Ion Creanga» (Молдова); Варнський університет менеджменту (Болгарія); природничо-гуманітарний університет у Седльце (Польща);

Черкаський національний університет імені Б.Хмельницького;

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова;

відділ початкової освіти інституту педагогіки НАПН України

2.3.

 

V Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Регіоннальні культурні, мистецькі та освітні практики»

 

Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

кафедра педагогіки,

вул.Сухомлинсь-

кого,30,

м. Переяслав-Хмельницький, Київська область, 08401.

phdpu.edu@gmail.com

м. Переяслав-Хмельницький,

14-15 березня

2017 р.

 

120

 

Міністерство освіти і науки України, Інститут мистецтв Адигейського національного університету (Російська Федерація), Південно-західний університет імені Неофіта Рильського (Болгарія), Державний педагогічний університет імені Іона Крянге (Молдова), Державний педагогічний інститут Туркменістану

 

2.4 Міжкультурна комунікація і перекладознавство:

точки дотику та перспективи розвитку

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький). Філологічний факультет. Кафедра іноземної філології, перекладу та методики навчання,

Скляренко Олеся Богданівна, к.філол.н, доцент, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського 30, 08401, м. Переяслав-Хмельницький. +380930867920, lesiaskliarenko82@gmail.com

м. Переяслав-Хмельницький,

15 березня 2018 рік

100 Західночеський університет у м. Плзень (Západočeská univerzita v Plzni) (м. Плзень, Чеська республіка)

Вища школа Магдебург-Стендаль (Hochschule Magdeburg-Stendal) (м. Магдебург, Німеччина)

2.5 «Собори душ наших». Міжнародна науково-практична інтернет-конференція присвячена 100-річчю від дня народження Олеся Гончара

 

 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», кафедра української і світової літератури та методики навчання, Київська обл.,

м. Переяслав-Хмельницький, вул.Пугачова 2

тел. (04567) 5-46-44,

phdpu.edu@gmail.com

м. Переяслав-Хмельницький, 19-20 квітня 2018 року 100 Університет Магдебург-Стендаль (Німеччина), Вища Духовна Семінарія Ордену Паулінів Папського Університету (Краків, Польща), Західночеський університет (Плзень, Чехія)
2.6. «Формування професіоналізму фахівця в системі безперервної освіти» ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»,

вул. Сухомлинського, м. Переяслав-Хмельницький, Київська обл., 08400

 04567 54644

www.phdpu.edu.ua

м.Переяслав-Хмельницький

19-20 квітня 2018р

100 Міністерство освіти і науки України,

Інститут модернізації змісту освіти МОН України.

2.7. ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-коференція

«Професійна освіта в Україні та світі в контексті імплементації Закону України «Про вищу освіту»

 

ДВНЗ «Переяслав-ХмельницькийдержавнийпедагогічнийуніверситетіменіГригорія Сковороди»,

Київська обл.,

м. Переяслав-Хмельницький,

вул. Сухомлинського, 30,

тел. (04567) 5-46-44

phdpu.edu@gmail.com

м. Переяслав-Хмельницький,

24-25 травня

2018 р.

80 Міністерство освіти і науки України, Відділення вищої освіти НАПН України, Інститут модернізації змісту освіти МОН України, Шяуляйська державна колегія Міністерства науки і освіти Литви, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О.Сухомлинського, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
2.8. Безпека життєдіяльності, екологія і охорона здоров’я молоді ХХІ сторіччя: сучасний стан проблеми та перспективи ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Київська обл.,

м. Переяслав-Хмельницький,

вул. Сухомлинського, 30,

тел. (04567) 5-46-44, phdpu.edu@gmail.com

м. Переяслав-Хмельницький

27-28 вересня 2018 року

120 Національна Академія педагогічних наук України

Міжнародний проект «ЕкоBRU»

Європейська Асоціація наук з безпеки (Польща)

Міжнародна Академія безпеки життєдіяльності (Україна)