Все про Еразмус + - Відділ міжнародних зв'язків Університету Григорія Сковороди в Переяславі

Все про Еразмус +

Еразмус+ – це програма Європейського Союзу на період 2014-2020 років, що підтримує проекти, партнерства, заходи і мобільність у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту. Бюджет програми на 2014-2020 роки складає 14,7 млрд. євро. Серед інших напрямів, 60% бюджету всієї програми планується спрямувати на реалізацію мобільності.

Разом з понад 150 країнами світу, Україна є однією з країн-партнерів програми Еразмус+. Країнами–членами програми виступають 28 держав-членів ЄС, Ісландія, Норвегія, Ліхтенштейн, Туреччина та Македонія. Реалізація академічної мобільності в програмі відбувається за двома напрямами: ступенева мобільність і кредитна мобільність.

Програми кредитної мобільності передбачають короткострокові програми навчання(3-12 міс.) для українських бакалаврів, магістрів, аспірантів, докторантів з повним визнанням отриманих компетентностей та результатів навчання; а також короткострокові стажування/викладання (1 тиждень – 2 міс) для викладачів та співробітників університетів.

Україна є країною-партнером (PARTNER-COUNTRY) програми ЕРАЗМУС+ і має можливості брати участь у конкурсах відкритих для всіх країн-партнерів у рамках Міжнародного виміру програми.

Програми Erasmus+ Youth

Erasmus+ Youth, який розпочинає свою роботу в Україні. ERASMUS+ — це програма Європейського Союзу, що підтримує проекти, партнерства, заходи і мобільність у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту.

Програми Erasmus+ Youth працюють за трьома напрямами:

КА1: Мобільність молоді

https://erasmusplus.org.ua/erasmus/molod/ka1-mobilnist-molodi.html

Напрям має ДВА ТИПИ можливостей:Результат пошуку зображень за запитом "erasmus youth."

 1. МОЛОДІЖНІ ОБМІНИ
 • зустрічі двох або більше груп молодих людей з різних країн;
 • тривалість обміну: 5–21 день;
 • вік учасників: 13-30 років;
 • кількість учасників: 16-60, мінімум 4 учасники з кожної групи + 1 лідер групи.

2. МОЛОДІЖНИХ ПРАЦІВНИКІВ

 • заходи, що підтримують професійний розвиток працівників молодіжних організацій;
 • основні типи заходів:
  • семінари, тренінгові курси, заходи з налагодження співпраці, навчальні візити;
  • стажування або спостереження у молодіжній організації за кордоном;
 • тривалість заходу: 2 дні – 2 місяці;
 • без вікових обмежень;
 • кількість учасників: до 50 (включно з тренерами та фасилітаторами).

КА2: Проекти співпраці

https://erasmusplus.org.ua/erasmus/molod/ka2-proekty-spivpratsi.html

Напрям має ДВА ТИПИ можливостей:

 1. СТРАТЕГІЧНІ ПАРТНЕРСТВА У СФЕРІ МОЛОДІ – як партнер
 • впровадження інноваційних практик та реалізація спільних ініціатив із розвитку співробітництва, навчання та обміну досвідом на європейському рівні;
 • мінімум 2 організації з двох різних країн-членів програми;
 • участь країн-партнерів має бути детально обгрунтована та становити “додану вартість” для проекту;
 • тривалість проекту: 6 – 36 місяців.

База проектів: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

 1. РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ У СФЕРІ МОЛОДІ (Молодіжне вікно Східного партнерства) – як аплікант/ партнер:
 • типи проектів:
  • стажування в сфері громадянського суспільства для молоді;
  • партнерство для підприємництва;
 • мінімум 3 партнери: організації тільки з країн-членів програми (мінімум 1 пратнер) та країн Східного партнерства (мінімум 1 партнер);
 • аплікант – з країни Східного партнерства (українські організації можуть подавати проекти);
 • тривалість проекту: 9 – 24 місяців.

КА3: Підтримка реформ

https://erasmusplus.org.ua/erasmus/molod/ka3-pidtrymka-reform.html

Проекти МОЛОДІЖНИХ ДІАЛОГІВ:

 • зустрічіміжмолодими людьми та тими, хто приймають рішення у молодіжній сфері (представниками влади);
 • заходи проходятьтільки у країнах-членах програми;
 • учасники з партнерськихкраїнможуть брати участь у транснаціональних семінарах;
 • тривалість проекту: 3 – 24 місяці;
 • учасники: молоді люди (13 – 30 років) та представникивлади (безвікових обмежень);
 • мінімум 30 учасників.

Масовий відкритий онлайн курс про можливості для молоді та як подавати заявку на конкурси

База проектів за посиланням: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

Інформаційний центр Erasmus+ Молодь та Європейський

Корпус Солідарності в Україні надає консультації та підтримку організаціям в Україні, сприяє поширенню кращих практик та налагодженню співпраці у реалізації молодіжних проектів в рамках програми.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Тел. 050 081 7244

м.me/EPlus.Ukraine

інфо.ukraine@salto-youth.net

https://www.facebook.com/pg/EPlus.Ukraine/about/?ref=page_internal

 

Деякі громадські організації, які співпрацюють з 

Erasmus+ Youth:

НГО «Юніт» – громадська організація, що діє з метою розвитку ініціатив молоді та реалізації інноваційних проектів як на локальному, так і міжнародному рівнях. Нашим прагненням є об’єднання суспільно-активної молоді з усіх куточків України і розвиток її особистісних та професійних якостей.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Тел. 063 400 6638

м.me/ngo.unit

інфо@ngo-unit.org

ngo-unit.org

https://www.facebook.com/pg/ngo.unit/about/?ref=page_internal

 

Evs Esc Erasmus Plus Projects Grants Internship Opportunities

https://www.facebook.com/opportunutiesforeveryone/

 

Development and Initiative

m.me/developmentngo

office.development.initiative@gmail.com

https://www.facebook.com/pg/developmentngo/about/?ref=page_internal

Ukrainian organization that aims to promote active citizenship, sustainable development, youth mobility, employment and entrepreneurship.

Youth in Action

https://www.facebook.com/groups/erasmusyouth/about/ 

Group for former and future participants of the EU programme “Youth in Action” – where you can learn more, find partners for projects, as well as share your experience. In 2014 it will become part of the Erasmus+, the EU’s new programme for education, training, youth and sport.

 

 

КА1: НАВЧАЛЬНА (АКАДЕМІЧНА) МОБІЛЬНІСТЬ 

Для України як країни-партнера (Partner Country) з країнами-членами (Programme Countries) Програми Еразмус+ на організацію та участь в проектах з академічної мобільності відкриті такі можливості:

• МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ:  короткострокові програми обміну:  кредитна мобільність на навчання (3-12 міс.) та на практику (2-12 міс.) для українських студентів: (молодших) бакалаврів, магістрів, аспірантів, докторантів; академічна мобільність для викладання / підвищення кваліфікації / на стажування (від 5 днів до 2 міс.) для викладачів та працівників закладів вищої освіти.

     Хто може організовувати програми обміну?
o Один заклад вищої освіти з країни-члена Програми та один заклад вищої освіти країни-партнера Програми Еразмус+ (додатково всі інші організації для проходження студентських практик).
Заявником – координатором проєктів з мобільності виступають ЗВО країн-членів програми Еразмус+.
Координують напрям діяльності Національні Агентства Еразмус+ країн-членів Програми (децентралізований напрям).

     Хто може брати участь?
o Студенти (молодші бакалаври, бакалаври, магістри, аспіранти, докторанти)
o Викладачі
o Адміністративний персонал

Детальніше на сайті : https://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-mobilnist.html

 

КА2. МОБІЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ У ВИЩІЙ ОСВІТІ.

В рамках Еразмус+ КА2. Проекти співпраці задля розвитку інновацій та обміну кращими практиками у галзі вищої освіти, наступні можливості відкриті для співпраці з країнами-партнерами програми (включаючи Україну):

Розвиток потенціалу вищої освіти (як апліканти і партнери)

Альянси знань і Альянси професійних компетентностей (як партнери)

Стратегічні партнерства (як партнери)

Короткий опис напрямів.

Розвиток потенціалу вищої освіти (ex-Tempus)

Університети та інші організації з країни-члена програми чи партнера програми можуть ініціювати та/чи взяти участь у спільних проектах розвитку потенціалу вищої освіти, які розробляє і виконує консорціум університетів з країн-членів програми Еразмус+*, з одного боку, та з певного регіону світу, з іншого – країни-партнери (країни-сусіди ЄС, країни-кандидати та потенційні кандидати, Латинська Америка, Азія, Африка-Карибський басейн-країни регіону Тихого океану). Це можуть бути такі проекти:

 • Спільні проекти: допомагають всім партнерам розвинути, модернізувати та поширити нові навчальні програми, методи викладання або навчально-методичні матеріали, а також покращити забезпечення якості та врядування у вищих навчальних закладах.
 • Структурні проекти: для розвитку та реформування вищих навчальних закладів і систем вищої освіти; для покращення їх якості та відповідності вимогам ринку праці, сприяння регіональній співпраці та зближенню систем вищої освіти.

Вищі навчальні заклади з України є повноправними учасниками цього напряму і можуть ініціювати проект та подавати як грант-аплікант-координатор у партнерстві з іншими країнами, а також бути партнерами проектів та долучатись до написання проектів інших партнерств.

У країнах-партнерах, що є Сусідами ЄС та Західних Балкан, проекти розвитку потенціалу вищої освіти також включають додатковий компонент мобільності для студентів і викладачів із навчальних закладів, що беруть участь у виконанні проекту.

Заявки на проекти з розвитку потенціалу за конкурсом програми Еразмус+ можуть подавати заклади з усього світу.

Детальна інформація про конкурс: KA 2. Cooperation Projects – Capacity Building in Higher Education (CBHE)http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

Детальні інструкції у відповідному розділі: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm

Географія учасників напряму Розвиток потенціалу

Країни-члени програми Еразмус+ (Programme Countries):

– 28 держав-членів ЄС;

– Ліхтенштейн, Ісландія, Норвегія;

– Туреччина, Македонія.

Країни-партнери програми Еразмус+ (Partner Countries) eligable for Capacity Building:

– країни Західних Балкан: Албанія, Боснія і Герцеговина, Чорногорія, Сербія, Косово;

– країни Східного партнерства: Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова, Україна (recognized by International Law);

Російська Федерація (recognized by International Law);

країни Південного середземномор’я: Алжир, Єгипет, Ізраїль, Йорданія, Ліван, Лівія, Марокко, територія Палестинської автономії, Сирія, Туніс;

– країни Центральної Азії: Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан;

– країни Латинської Америки;

– країни Африки, Карибського і Тихоокеанського басейнів (АСР).

Детальна інформація:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/capacity-building-projects-in-higher-education_en


Стратегічні партнерства

Університети чи інші організації можуть увійти до консорціуму, що має на меті поширення інновацій в інших університетах  в рамках стратегічного партнерства. Ці ініціативи:

 • Створюють нові, інноваційні та мультидисциплінарні підходи до викладання та навчання з широким колом учасників
 • Сприяють підприємництву та підприємницькій компетентності студентів, викладачів та працівників компаній
 • Покращують обмін знаннями, їх потік і створення.

Навчальні заклади з країн-членів програми Еразмус+ зможуть подати заявку на управління Стратегічними партнерствами на конкурси програми Еразмус+.

Цілі:

 • Школи, місцеві / регіональні органи управління освітою, заклади та факультети підготовки вчителів, інші типи організацій у різних країнах розвивають, поширюють і втілюють інноваційні практики

Основні види діяльності за напрямом:

 • Міжсекторальна співпраця між школами та іншими організаціями, що веде до розроблення навчальних планів і програм, посилення базових навичок, запобігання насильству в школах
 • Створення партнерств / консорціумів місцевими / регіональними органами  управління освітою та школами, наприклад з метою покращення пропозиції  освітніх послуг для молодих людей
 • eTwinning для онлайн-обмінів учителів, проведення онлайн-семінарів, професійного розвитку вчителів, студентів і викладачів педагогічних закладів освіти із залученням учнів
 • Відкриті можливості для України як партнера
 • Обміни групами учнів для навчання / тренінгів в рамках проекту, спрямованого на посилення, наприклад, мовних навичок і міжкультурної обізнаності

Детальна інформація щодо напряму: Стратегічні партнерства – http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/institutions_en.htm


Альянси знань

Університети чи інші організації можуть увійти до консорціуму, що має наметі поширення інновацій між вищою освітою, підприємствами та більш широким соціально-економічним середовищем в рамках альянсу знань. Ці ініціативи:

Створюють нові, інноваційні та мультидисциплінарні підходи до викладання та навчання з широким колом учасників

Сприяють підприємництву та підприємницькій компетентності студентів, викладачів та працівників компаній

Покращують обмін знаннями, їх потік і створення.

Навчальні заклади з країн-членів програми Еразмус+ зможуть подати заявку на управління Альянсом знань на конкурси програми Еразмус+. Важливо! Звертаємо увагу, що вищі навчальні заклади з інших країн по всьому світові можуть бути партнерами у консорціумі у випадку детального обґрунтування унікальності існуючого потенціалу та досвіду закладу та додаткової вартості до виконання завдань проекту, якщо таке обгрунтування буде невагоме весь проект не буде профінансовано, тому необхідно підходити дуже виважено.


Жан Моне

Україна бере участь у програмі Жана Моне з 2001 року (деталі та інформація про попередні проекти Жана Моне на сайті: http://www.tempus.org.ua/uk/osvitni-programy-es-dlja-universytetiv-ta-studentiv/programa-zhan-mone.html). У 2014 році програма Жана Моне трансформувалась у напрям Жан Моне нової програми ЄС Еразмус+ та відбувся перший конкурс проектів.

Ціль напряму Жан Моне в рамках Еразмус+: активізувати євроінтеграційний дискурс, сприяти досконалості євроінтеграційних студій, залучати вищі навчальні заклади до дослідження євроінтеграційних процесів та поширення ідей Об’єднаної Європи.

Основні види діяльності за напрямом:
• Викладання й дослідження (“Кафедри”, “Модулі”, “Центри досконалості”);
• Дебати між представниками науково-педагогічних кіл та академічні обміни (“Мережі” та “Проекти”);
• Підтримка діяльності асоціацій;
• Надання операційних грантів окремим закладам.

Напрям діяльності: викладання та дослідження

Підтримка надається на:
Модулі – розроблення та викладання курсів, присвячених ЄС та євроінтеграційній тематиці, обсягом не менше 40 годин, із подальшим включенням до навчальних планів і програм;
Кафедри – викладацькі ставки (обсягом не менше 90 академічних годин) для викладачів, науковців, що спеціалізуються на європейських студіях, розроблення нових та оновлення існуючих курсів євроінтеграційної тематики, наукові розвідки, керівництво дослідницькими проектами з євроінтеграційної тематики;
Центри досконалості – заснування та підтримка діяльності ресурсних центрів, утворених на базі університетів, із залученням аналітичних центрів, асоціацій, мереж, фахових спільнот, з метою заохочення їх до проведення міждисциплінарних досліджень з питань європейської інтеграції та поширення результатів їх діяльності через медіа-ресурси та комунікативно-інформаційні заходи.

Напрям діяльності: дебати та обміни

Підтримка надається на:
Мережі – сприяння співробітництву міжнаціональних дослідницьких колективів (участь мінімум 3 різних країн), стимулювання академічної полеміки та міждисциплінарних досліджень, поширення результатів.
Проекти – активізація євроінтеграційного дискурсу через конференції, семінари, круглі столи, літні школи, опрацьовування новітніх підходів і дослідницьких методологій, створення платформ для обміну знань з метою поширення кращих практик і досвіду; творення нового змісту.

Напрям діяльності: підтримка асоціацій

Підтримка надається:
Асоціаціям: задля організації та здійснення їх статутної діяльності, якщо вона пов’язана із євроінтеграційними студіями, поширенням інформації про Європейський Союз, сприянням активному громадянству.


Студенти/молоді дослідники

– Можуть подавати заявку на стипендію для отримання диплома магістра або доктора за однією з спільних програм. Надається можливість навчатися у принаймні двох університетах та отримання спільного або подвійного диплому після завершення навчання.
– Можуть подавати заявку на отримання гранту на короткотермінову кредитну мобільність (до 12 місяців), за якою можливо провести частину періоду навчання (на рівні бакалавра, магістра, аспіранта) та отримають кредити, які зарахуються у національному навчальному закладі.
Більш детальну інформацію можна отримати за посиланням:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

 

МОЖЛИВОСТІ ERASMUS+ У СФЕРІ “МОЛОДЬ”:

КА1: МОБІЛЬНІСТЬ МОЛОДІ ТА МОЛОДІЖНИХ ПРАЦІВНИКІВ: молодіжні обміни, волонтерські проекти та професійний розвиток молодіжних працівників;

КА2: ПРОЕКТИ СПІВПРАЦІ (Стратегічні партнерства): співпраця між організаціями у сфері інновацій та обміну успішними практиками;

КА3: ПІДТРИМКА РЕФОРМ (Структурний діалог): зустрічі між молодими людьми та тими, хто приймають рішення у сфері молодіжної політики.

ЦІЛІ:

· підвищити рівень ключових компетентностей молодих людей, особливо, молодих людей з меншими можливостями, та молодіжних працівників;

· залучити молодь до демократичного життя у Європі, ринку праці, активного громадянства, міжкультурного діалогу, посилити соціальну інтеграцію та солідарность молоді;

· підвищити якість молодіжної роботи, зокрема, через посилення співпраці між молодіжними організаціями та іншими стейкхолдерами;

· сприяти визнанню неформальної та інформальної освіти;

· сприяти міжнародній співпраці у молодіжній сфері.

Для того, щоб перевірити актуальні напрями Еразмус + та їх дедалайни: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

База проектів за посиланням: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/


Наш ЗВО має власний PIC номер:  932774020

Нижче можна ознайомитись з детальними інструкціями по про програми та умови подачі:

 

Erasmus+

Erasmus-youth

JEAN-MONNET

 

Skip to content