erasmus-logomoped-logoПХДПУ герб

МОДЕРНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ З ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ВИКЛАДАННЯ

Тривалість проекту: 15 жовтня 2017 року – 14 жовтня 2020 року

Мета проекту: модернізація навчальних програм для педагогічних ВНЗ України шляхом включення до навчальних курсів сучасних навчальних ІКТ методик викладання і методів дізнання. Відповідаючи на сучасні виклики та вимоги, а також підтримуючи амбітні широкомасштабні освітні реформи в Україні, проект вплине на якість педагогічної вищої освіти та посилить цифрові та дидактичні компетенції майбутніх вчителів шкіл.

MoPED зосереджується на наступних цілях:

– розробка 18 семестрових дисциплін, включених в навчальні плани ВНЗ України, та їх акредитація на інституційному рівні. Це забезпечить модернізацію навчальних програм освітніх рівнів «Бакалавр» та «Магістр» кожного університету України, створюючи нові акредитовані курси та навчальні матеріали для викладання STEAM предметів;

– підготовка викладацького складу педагогічних факультетів українських університетів для забезпечення використання та сталого розвитку розроблених курсів та розробки нових – 450 UA викладачів;

– створення «Інноваційного класу» (ICR) в кожному українському ВНЗ, який буде розглядатися як навчальний простір 21-го століття, що ґрунтується на основі кращих європейських практик;

– ефективна співпраця між ВНЗ ЄС та України, вчителями шкіл та їх спілками, що посилює інтернаціоналізацію, передачу знань та академічний потенціал. Для цього буде створено MoPED екосистему для встановлення інноваційного професійного середовища для сприяння, обміну та поширення ефективних практик викладачів.

Грантхолдер:

Logo_Nove     ДВНЗ Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, Україна

 

Партнери:

deusto_logo   Університет Деусто, Іспанія


agh_nzw_s_en_2w_wbr_rgb_150ppi     Краківська гірничо-металургійна академія, Польща


University_of_Cyprus_en     Кіпрський університет, Кіпр


Logo_KUBG      Київський університет ім. Бориса Грінченка, Україна


ПХДПУ герб    ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди», Україна


uman    Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини, Україна


SUNPU-Odesa    Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, Україна


logo_lnu_luhansk     Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка, Україна


logo_QU     ТзОВ «Quality Ukraine», Україна

 

 

6 листопада 2017 року у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника пройшла перша робоча зустріч представників партнерських організацій, які беруть участь у проекті. Представники нашого ВНЗ (керівник відділу міжнародного співробітництва Ковтун О.А. та інші) також взять участь у першій робочій зустрічі, де було узгодженні перші кроки з впровадження проекту в дію.

Дякуємо за допомогу Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника та європейським партнерам, завдяки підтримці яких стало можливим існування даного проекту!

????????????????????????????????????

Ефективність й оптимізація навчального процесу залежить від вибору інноваційного дидактичного, педагогічного й інформаційного інструментарію.  З цією метою в університеті затверджено концепцію створення ICR-кімнати.

Наш концепт ICR-кімнати складається з 3 робочих зон:

 • зона проектів;
 • зона презентацій;
 • лінгафонна зона,

які, в разі потреби, можна трансформувати в один освітній простір для широкої аудиторії слухачів.

Четверта, Fab-Lab зона, інтегрована в інноваційну кімнату, оснащену на педагогічному факультеті університету відповідно до вимог нової української школи.

З початку діяльності проекту було проведено низку заходів з поширення інформації:

 • презентації проекту для науково-педагогічного і студентського складу університету та партнерських інституцій як в Україні, так і за кордоном – 8;
 • презентації проекту на всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях для учасників – 2;
 • серія семінарів «Інформаційно-цифрова компетентність викладача ВНЗ», що проводилися для викладацького складу університету – 3 дводенних тренінги;
 • розробка сайту, де розміщено загальну інформацію про проект і динамічні новини з описом проведених заходів.

  Заплановані види діяльності

 • продовження проведення тренінгів «Інформаційно-цифрова компетентність викладача ВНЗ» для викладацького складу університету (26-27.06.2018);
 • висвітленння діяльності проекту у ЗМІ місцевого, регіонального та націнального рівнів (газети, телебачення);
 • продовження презентації проекту на міжнародних і всеукраїнських заходах;
 • презентація проекту на платформі літньої сесії «STEM – школа 2018» за участю Інститутут модернізації змісту освіти, Міністерства освіти і науки України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»,  Національного еколого-натуралістичного центру, видавництва «Видавничий дім «Освіта»» з метою поширення інформації про інноваційні інструменти і технології.