Програма «САМ Україна» - Відділ міжнародних зв'язків Університету Григорія Сковороди в Переяславі

Програма «САМ Україна»

                                                                 

Британська Рада спільно із Міністерством освіти і науки України реалізує трирічну програму всеукраїнської академічної мобільності  «САМ Україна». Дана програма є одним із компонентів програми ЄС «Дім Європи» та реалізовується протягом 2020-2022 років.

Програма «САМ Україна» покликана сприяти міжрегіональній академічній співпраці між закладами вищої освіти та культурному діалогу між молоддю через короткотермінову академічну мобільність в межах України.

У першому раунді програми у 2020-2021 роках наш ЗВО разом з Донбаським державним педагогічним університетом увійшли до когорти переможців на реалізацію мобільності. Відтак, у період з 21 вересня по 18 жовтня 2020 року 24 студенти наших університетів 2 та 3 курсу освітнього рівня бакалавр наступних спеціальностей: 013 «Початкова освіта», 012«Дошкільна освіта», 231«Соціальна робота» беруть участь у програмі студентської академічної мобільності.

Було проведено відбір студентів заявлених спеціальностей для участі у програмі за наступними критеріями:

 • вік не менше 18 років;
 • наявність паспорту України або посвідки на проживання в Україні (тимчасової чи постійної);
 • відсутність академічних заборгованостей упродовж останнього року навчання;
 • середній бал успішності – не нижче 80, що підтверджується візою декана (керівника відділення) відповідного факультету на рекомендаційному листі завідувача випускової кафедри;
 • рекомендаційний лист за підписом завідувача випускової кафедри;
 • мотиваційний лист.

У результаті проведеного відбору відібрано 12 студентів нашого університету.

При реалізації програми для студентів-учасників доступні до використання фонди підтримки університету:

 • користування ICR кімнатою, яка створена в рамках проекту Erasmus +KA2 «Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних інструментів викладання – MoPED» та знайомство із новими технологіями та інструментами в освіті, в тому числі із ПЗ та дидактичним наповненням для НУШ для отримання нових знань, вмінь та навичок;
 • презентація та доступ до вивчення курсу «Innovative technologies and instruments in educational process» розробленого в рамках проекту Erasmus +KA2 «Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних інструментів викладання – MoPED»;
 • участь у семінарі «Дезінформація та маніпуляції», що буде організований для студентів-учасників програми (за результатами участі університетту у проекті «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність», організованого Міжнародною радою досліджень та наукових обмінів IREX, що виконується за підтримки посольств Великої Британії та США, у партнерстві з Міністерством освіти і науки України та Академією Української преси з вересня 2017 року до тепер).

Для студентів-учасників мобільності створено належні соціально-побутові умови для навчання, проживання та проведення дозвілля здобувачів вищої освіти: два гуртожитки, бібліотеками із читальними залами, актовий та спортивний зали.

Очікувані академічні переваги для студентів та ЗВО:

 • покращення якості навчання;
 • підвищення ініціативності;
 • підвищення самооцінки та самовдосконалення;
 • активніша участь у суспільному житті;
 • мотивація взяти участь у навчанні або професійній підготовці після навчання;
 • підвищення професійної кваліфікації;
 • краще розуміння існуючих практик у сфері освіти;
 • краще розуміння взаємозв’язків між формальною та неформальною освітою;
 • покращення якості роботи та іншої діяльності на користь студентів;
 • краще розуміння та сприйняття соціальної та лінгвістичної різноманітності;
 • збільшення підтримки та заоохочення до навчання за обміном;
 • збільшення можливостей у професійному та кар’єрному рості;
 • налагодження культурного діалогу із молоддю східної України;
 • можливість знайти нових друзів, які в подальшому стануть колегами.

Для студентів участь у програмі дасть змогу вдосконалити соціо-культурну компетентність, підвищити навички полікультурності та адаптації до перебування та навчання у новому середовищі,  отримати нові знання та навички у галузі педагогічної діяльності, порівнювати та оцінювати надані послуги, дізнатися більше про молодь із центральної  України, взяти участь у культурному діалозі  та знайти друзів і майбутніх колег.

Для обох ЗВО участь у програмі дасть змогу:

 • налагодити співпрацю у галузі освіти, науки, культури
 • запровадити сумісну міжнародну діяльність
 • отримати новий досвід, в тому числі щодо організації навчального процесу
 • обмінюватися досвідом у різних сферах діяльності університетів, у тому числі щодо участі у міжнародних проектах і програмах
 • впровадити внутрішню мобільність, як частину навчального процесу, що сприятиме розвитку ЗВО згідно європейських стандартів

Також спільна участь ЗВО у програмі стане влучною нагодою до об’єднання центральної та східної частини України (через проведення спільних заходів для студентів, викладачів, вчителів та інших освітян регіонів (конференції, круглі столи, семінари, долучення до літніх студентських шкіл та таборів та ін.), що в умовах складної політичної  ситуації є доречним і необхідним.

 

Skip to content