Інноваційний культурний продукт - Відділ міжнародних зв'язків Університету Григорія Сковороди в Переяславі

Інноваційний культурний продукт

Програма має на меті підтримку потенціалу та конкурентоспроможності культурних та креативних індустрій шляхом створення якісних інноваційних проектів, що збільшують кількість культурних продуктів, доступних для широкої аудиторії

Цілі програми «Інноваційний культурний продукт»:

  • стимулювання розвитку секторів культури та креативних індустрій через впровадження інновацій та інтеграції нового досвіду, зокрема, шляхом впровадження нових в Україні, але апробованих у світовій практиці підходів;
  • збільшення кількості споживачів культурного продукту, залучення до споживання культурного продукту нових аудиторій;
  • популяризація українського культурного продукту як в Україні, так і поза її межами;
  • стимулювання розвитку кроссекторальних партнерств та підтримка конкурентоспроможних проектів, потенційно привабливих для залучення недержавних інвестицій та здатних до сталого розвитку.

У рамках програми «Інноваційний культурний продукт» підтримуються всі сектори культурних та креативних індустрій, крім аудіовізуального.

Детальніше за посиланням: Інноваційний культурний продукт

Skip to content