Стажування та навчання - Відділ міжнародних зв'язків Університету Григорія Сковороди в Переяславі

Стажування та навчання

Вебінари українською.
Квітень 2021

У квітні вашій увазі пропонуєтья п’ять тем, ознайомитися з якими можна на вебінарах, що традиційно заплановані у двох повторах о 10:15–11:15 та о 16:15–17:15 і пройдуть у Webex. Та щодня о 13:13–14:14 трансляція у youtube https://www.youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYg На каналі можна налаштувати нагадування про початок трансляції. Щоб отримати матеріали або поставити запитання заповніть онлайн анкету https://forms.gle/t5SozMpqchoesNeZ9

Щоб взяти участь у вебинарі на платформі Webex необхідна попередня реєстрація на кожний обраний вебінар окремо. Оберіть зручний час, перейдіть за відповідним посиланням, натисніть слово Register, заповніть анкету. Ваші запитання залишені при реєстрації не залишаться без відповіді під час заходу.
За добу та за годину до вебінару надійдуть листи нагадування з гіперпосиланням для підключення.
Розпочніть підключення не раніше ніж за 5–10 хвилин до початку відповідного вебінару. За умови прослуховування більше 90 % основного часу (лише для вебінарів у Webex), протягом трьох робочих днів по закінченню надсилається вебінару електронний сертифікат учасника.
Всі заходи безкоштовні, українською, на платформі WEBEX, тривалість одна година. Зверніть увагу, що WEBEX не підтримує операційну систему ХР та чутливий до версій браузерів. Проконсультуйтеся з системним адміністратором вашої установи про можливість підключення до початку занять.

5 квітня 2021
Тема: Відповідальна наукометрія
Тези: Історичний екскурс. Предмет, мета, задачі наукометрії. Дані, що використовуються для аналізу, їхні джерела, вимоги до якості. Основні показники переваги та недоліки: імпакт-фактор і його варіації, h-індекс, CNCI, beamplots. Коректне і некоректне застосування, причини і наслідки. Побудови стратегії розвитку наукової діяльності вченого, установи, країни з урахуванням наукометричних даних. Об’єктивна оцінка публікаційної діяльності установи. Профілі установи та автора: функції та можливості. Відповіді на запитання
Реєстрація:
10:15–11:15   https://bit.ly/3ct2vGo
16:15–17:15   https://bit.ly/3eGXVXC

6 квітня 2021
Тема:Референс-менеджер EndNote: оформлення публікації за форматом видання
Тези: Можливості і функції EndNote. Початок роботи. Створення, наповнення та впорядкування власної колекції статей. Імпорт публікацій з Web of Science, он-лайн бібліотек, пошукових систем, сайту видання, створення запису власноруч. Структура статті. Формати пристатейної літератури. Оформлення рукописів за форматом журналу. Експорт даних з EndNote. Створення звітів. Відповіді на запитання, що буде поставлено в реєстраційних анкетах
Реєстрація:
10:15–11:15   https://bit.ly/3qQyjdx
16:15–17:15   https://bit.ly/3qTzY1H

7 квітня 2021
Тема: Web of Science у новому інтерфейсі
Тези: Реєстрація на платформі. Можливості кабінету користувача. Продовження роумінгового доступу. Характеристики бази Web of Science Core Collection. Алгоритм пошуку та аналіз літератури у Web of Science Core Collection: оператори пощуку, символи скорочення та заміни. Отримані результати: кількість, типи документів, розподіл по роках, отримані цитування, самоцитування їхній аналіз, h-index. Визначення ключових установ, науковців, країн що виконують роботи за певною темою, організацій що фінансували аналогічні дослідження. Збереження історій пошуку та результатів, налаштування автоматичних повідомлень про появу нових документів чи цитувань. Використання Web of Science в освітньому процесі. Відповіді на запитання, що буде поставлено в реєстраційних анкетах
Реєстрація:
10:15–11:15   https://bit.ly/2OWosFP
16:15–17:15   https://bit.ly/2OsjHnA

8 квітня 2021
Тема: Презентація здобутків науковця
Тези: Складнощі при пошуку робіт певного автора. Оцінка наукового доробку автора у Web of Science Core Collection та InCites. Індекс Гірша та beamplots. Що впливає на цитованість роботи і як на неї вплинути. Робота з авторськими профілями Publons|ResearcherID, ORCID, ResearchGate, Google Scholar. Створення, наповнення, підтримка, коректне застосування. Відповіді на запитання, що буде поставлено в реєстраційних анкетах
Реєстрація:
10:15–11:15   https://bit.ly/3bQJdvD
16:15–17:15   https://bit.ly/3hXu9h9
* – в рамках щомісячних вебінарів кожного другого четверга серії «Clarivate науковцям» або місце зустрічі змінити неможна

9 квітня 2021
Тема: Аналітичний інструмент InCites для науковця та адміністратора
Тези: Оглядовий вебінар з можливостей аналітичного інструменту InCites для наукових установ України. Які дані використовуються, які показники розраховуються, що таке CNCI, на що звертати увагу при аналізі здобутків установи, як порівняти ВНЗ за здобутками у певній галузі. Яка установа більш ефективна в певній галузі, чому? Як проаналізувати сукупність документів за певною темою. Готові автоматичні звіти і результати з урахуванням запитів користувача. Відповіді на запитання, що буде поставлено в реєстраційних анкетах
Реєстрація:
10:15–11:15   https://bit.ly/2OyG1vG
16:15–17:15   https://bit.ly/30Lh6rg

Детальніше за посиланням: Clarivate

CТАЖУВАННЯ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ОРГАНІЗОВАНЕ ФАКУЛЬТЕТОМ НАУК ПРО ОСВІТУ БІЛОСТОЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

180 годин (6 кредитів ECTS)

05 квітня – 14 травня 2021 року

Метою стажування є поглиблення знань та розвиток компетенцій науково-дидактичного колективу українських університетів з точки зору викликів, рішень та перспектив у викладацькій та науково-дослідній діяльності в сучасному університеті.

Тематика модулів стажування

МОДУЛЬ 01. ВСТУП ДО НАВЧАННЯ

Презентація спікерів факультету Наук про Освіту UwB, загальні положення про стажування

Лекція 1: Міжкультурна комунікація в педагогічній перспективі

МОДУЛЬ 02. ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ

Лекція 2: Розвиток творчого мислення студентів

Лекція 3. Тьюторинг в роботі викладача

Лекція 4. Онлайн-освіта – інструменти для активізації студентів

МОДУЛЬ 03. ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ

Лекція 5. Спектр психічних труднощів студентів не тільки під час пандемії: передвісники розладів і можливості подолання їх в університетському просторі

МОДУЛЬ 03. ВДОСКОНАЛЕННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ НАВИЧОК

Лекція 6. Публікація праць в престижних наукових журналах – від ідеї до реалізації

Лекція 7. Стипендії, стажування, гранти на дослідження – як підготувати хорошу заявку?

Лекція 8. Теорія і практика публічних виступів

Підсумок стажування

Білостоцьким Університетом видається сертифікат про проходження міжнародного стажування тривалістю 180 годин (6 кредитів ECTS) всім учасникам стажування. Програма стажування відбувається з професійним перекладом на українську мову.

Деталі щодо умов участі та реєстрація на сайті університету за посиланням: https://elpd.com.ua/stazuvania-uwb/ 

МІЖНАРОДНЕ ОНЛАЙН-СТАЖУВАННЯ
Для участі в стажуванні запрошуються науково-педагогічні співробітники вищих навчальних закладів, наукові співробітники-наукових установдокторанти, аспіранти, здобувачі, директори і викладачі загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, коледжів та технікумів.
Метою науково-педагогічного стажування є підвищення кваліфікації учасників стажування, розширення, поглиблення і вдосконалення професійних компетенцій у зв’язку з оновленням змісту вимог до рівня кваліфікації, ознайомлення з досвідом організації навчального процесу та застосуванням інноваційних технологій реалізації змісту навчання в університетах Європейського Союзу.
За результатами стажування учасники отримають:
– сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування;
– сертифікат участі у науково-методичному семінарі;
Сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування є документом, який підтверджує проходження курсу підвищення компетентностей у ЗВО країни, що входить до Європейського Союзу. Сертифікат дійсний щодо здобуття звання доцента, професора, враховується під час ліцензування та акредитації освітньої програми, забезпечує виконання показників науково-педагогічної активності працівників ЗВО.
Навантаження становить 180 годин (6 ECTS) і розподіляється наступним чином:
ПРОГРАМА СТАЖУВАННЯ
Науково-педагогічне стажування за програмою підвищення кваліфікації
«Сучасні педагогічні методи в європейському освітньому процесі»
Курс 1. Використання ІТ – технологій у навчальному процесі, форма дистанційного навчання.
Курс 2. Інтернаціоналізація навчального процесу та можливостей освіти. Європейські та світові приклади якості академічного навчання.
Курс 3. Системи вищої освіти в Польщі. Програми підготовки та організації навчального процесу: уніфікація та диференціація.
Курс 4. Специфіка наукової підготовки в Польщі. Написання та публікація наукових робіт (Web of Science, Scopus).
Курс 5. Методики дистанційного проведення лекційних курсів викладачів університету з різних дисциплін. Вивчення досвіду організації дистанційної освіти.
Курс 6. Модуль за індивідуальною освітньою програмою.
Детальніше за посиланням: https://www.facebook.com/european.education.sk/photos/a.172043146866640/957874118283535/

Університет економіки в Бидгощі (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy), Польща, запрошує до участі у міжнародному онлайн-стажуванні 19-23.04.2021

Тема стажування: Міжнародні гранти та дослідницькі проекти від ідеї до реалізації: практика, досвід, перспективи (дистанційний онлайн-курс плюс індивідуальна робота)

Мова: українська, російська, польська (з синхронним перекладом).

Після закінчення стажування учасникам видається диплом на 180 годин.

Реєстрація учасників – до 14.04.21

Тема 1: Європейська та польська системи вищої освіти: практика, досвід, інноваційні методи навчання.
Лінк для реєстрації:  Анкета / Тема 1. Європейська система освіти
Тема 2: Міжнародні гранти та дослідницькі проекти від ідеї до реалізації: практика, досвід, перспективи.
Лінк для реєстрації: Анкета / Тема 2.Міжнародні гранти

Важливо!

  • Online-стажування реалізується за допомогою Microsoft Teams.
  • Вартість участі у стажування 150 євро.

Датальніше за посиланням: https://drive.google.com/drive/folders/19GhdSfxSzwJBKrpoK4h8_hjClvwe_9I5?usp=sharing

Skip to content